Menu

Priser/åbningstider

Priser SKOLEDELEN

Gældende priser (fra skoleåret 2023/24):

BEMÆRK: beløbet opkræves á 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

Spireskolebørn opkræves maj og juni. Derefter overgår de til skoledelen, hvor juli md. er betalingsfri. Der ydes ikke søskenderabat i spireskoletiden.

Søskenderabat ydes, når børnene har samme folkereg.adresse.
Udmeldelse foregår skriftlig via intra til skolesekretær Christina H. S. Jessen. Der er en 1 måneds opsigelse til den sidste i måneden ved udmeldelse.

Buskort

Det er muligt at få buskort gennem skolen. Der er dog en egenbetaling på 900 kr. årligt, og følgende kriterier skal være opfyldt:

Klassetrin:

Yngste – 3. kl.
4. kl. – 6. kl.
7. kl. – 9. kl.

Der skal være længere end:

2,5 km
6,0 km
7,0 km

Der dækkes op til:

12,5 km
16,0 km
16,0 km

Eksempel: Afstanden for en elev i 3 kl. skal være 2,6 km for at eleven er berettiget. Der regnes fra elevens folkeregisteradresse og til skolen.

Buskortet bestilles via kontoret, og egenbetalingen opskræves via skolepengene.

Lejrture

Skolen er årligt på lejrtur. Lejrturen er indregnet i skolepengene.

Hvert er år er 9. kl. på lejrtur til Berlin. Denne tur koster omkring 3.300 kr. Der er opsparingsmulighed til denne tur fra 6. kl. Opsparingen er på 100 kr. pr. md. i 3 år. Hvis eleven går ud eller ikke deltager, tilbagebetales pengene.

Computer

Fra 3. kl. og opefter skal eleverne selv medbringe computer/tablets. Skolen henstiller til, at de er fuldt opladt hjemmefra.

Fripladstilskud

Det er muligt hvert år at søge om fripladstilskud via Fordelingssekretariatet. I juni lægger skolen regler samt ansøgningsskema på forældreintra. Senest ultimo august skal kontoret have modtaget ansøgningen. Da skolen følger anvisningen fra Fordelingssekretariatet, vil fripladsbeløbet blive modregnet i skolepengebetalingen fra januar og resten af det indeværende skoleår.

Priser SFO-tilbud

FuldtidsSFO

SFO-fuldtidsplads tilbydes elever til og med 4. klassetrin.

SFO - Morgen/Klub

Der tilbydes morgen SFO for 4.-6. kl.
Der tilbydes klub – 2 eftermiddage om ugen (mandag/onsdag) for 4.-6. kl.
For børn tilmeldt fuldtidsSFO er klubtilbud gratis. Dog skal der gives tilsagn, hvis man vil benytte tilbuddet.

Gældende priser (fra skoleåret 2023/24):

Morgenmad

Ønskes morgenmad, medbringes dette incl. evt. mælk.

Frugtordning

Der serveres dagligt frugt/brød eller andet mellemmåltid fra ca. kl. 14.00.

Tilmelding/udmeldelse af SFO-tilbud

Der kan altid tilmeldes et SFO-tilbud. Udmeldelse foregår skriftligt via intra til skolesekretær Christina H. S. Jessen. Der er en 1 måneds opsigelse til den sidste i måneden ved udmeldelse.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.