Menu

Fordybelsesuger

Undervisningsplan for Fordybelsesuger.

Ud over to årlige emneuger for alle skolens elever, vil der i Indskolingen og på Mellemtrinnet være ca. fire fordybelsesuger, hvor det oprindelige skoleskema suspenderes.

Indskolingen

I Indskolingen vil det være en danskfaglig- og en matematikfaglig uge med et tema som omdrejningspunkt. Eksempelvis ”Hjem kære hjem” og “Arkitekttur”. Endvidere en bevægelsesuge med naturfagligt , samt idrætsfagligt indhold, hvor småforsøg med sanser og bevægelse er i fokus. Endelig bruges der en uge til opførelse af et teaterstykke eller en cirkusforestilling.

Mellemtrinnet

På mellemtrinnet bruges fordybelsesugerne til at gå i dybden med et specifikt emne. Det kunne eksempelvis være Flugt, Matematik, Universet eller Science.

Afhængigt af tema vurderer teamets lærere, om der arbejdes i klasser, i mindre teams eller på tværs af hele mellemtrinnet. Uanset hvordan der differentieres, er det det samme tema, der arbejdes med hele ugen.

I løbet af de år, hvor børnene befinder sig på mellemtrinnet, varieres der med fag-faglige mål, så alle mellemtrinnets fag repræsenteres. Der kan være forskel på de enkelte uger, så enkelte fag repræsenteres mere i en uge end i en anden.

Udskolingen

Projektopgaven i Udskolingen har forskellige fokuspunkter alt afhængig af klassetrin, hvilket giver en naturlig progression. .

7. klasse har hovedfokus på fremstilling af et kvalitativt produkt og fremlæggelse. 8. klasse fokuserer yderligere på synopseskrivning. I 9. klasse samles disse kompetencer til produkt, opgaveskrivning og fremlæggelse.

Projektopgaverne udfærdiges med problemformulering, konklusion og produkt samt evaluering ud fra et overemne og et underemne

Videnssøgning foregår fra bøger, avisartikler, internetsøgning og der foretages kildekritik. Eleverne udarbejder forside, indholdsfortegnelse, fodnoter, litteraturliste, og der afsættes 15.min pr elev til fremvisning.

Der lægges vægt på det analyserende, vurderende og evaluerende.

Alle skolens øvrige klasser inviteres til generalprøve på fremlæggelserne.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.