Menu

P-fagordning

Undervisningsplan for P-fagordning er under opdatering og en ny udgave vil være klar primo 2020.

Den praktisk-musiske/kreative dimension skal ses som en kvalitet ved undervisning i bred forstand. Praktiske og kreative arbejdsmåder og udtryksformer indgår i alle skolens fag og bidrager til, at alle skolens børn får passende udfordringer og udfoldelsesmuligheder.

Det tilstræbes, at den praktisk/musiske dimension som arbejdsform og værktøj integreres i hele skolens fagrække, således børnene får transformeret læring fra håndarbejde, sløjd og hjemkundskab til meningsskabende anvendelse i og supplement til andre fag. Disse suppleres yderligere i form af tilbud om kropslige aktiviteter så som yoga og drama. Vi er af den opfattelse at vi her igennem tilgodeser forskellige læringsstile i en gensidig inspiration til alle fagene.

Ringsted Ny Friskole har på mellemtrinnet en p-fagsordning og i overbygningen en Valgfags ordning. Ordningerne forklares efter gennemgangen af de enkelte praktisk/musiske fags formål.

På Ringsted Ny Friskole udbyder vi en obligatorisk P-fags ordning på mellem trinnet (3. – 6. klasse)i følgende fag:

 1. Drama

 2. Sløjd

 3. Sammenspil

 4. Hjemkundskab

 5. Billedkunst

 6. Håndarbejde

 7. Yoga

(Se undervisningsplanerne for yderligere beskrivelse af fagene)

Fagenes struktur tilrettelægges som forløb af et halvt års varighed med to ugentlig lektioner, dvs. at hver elev har to forskellige fag på et skoleår, dog har håndarbejde et års varighed. Eleverne organiseres på hold på tværs af klassetrin og alder.

Det tilgodeses, at eleverne i den samlede periode (3. – 6. klasse) opnår et mangfoldigt kendskab til den musisk-kreative fagrække.

Derudover integreres de musisk-kreative fag i hele skoleforløbet i skolens øvrige pædagogiske og fagfaglige struktur, herunder kan nævnes:

 • Helt ud i skoven

 • Emneuger

 • Tværfaglige forløb

 • Projektopgaver

 • Lejrskole

 • Fagfaglige forløb

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.