Menu

UMV

UMV - Undervisningsmiljøvurdering.Trivselsarbejde for eleverne på Ringsted Ny Friskole 2017-18.

I 2017 blev der på trivselsdagen arbejdet med et materiale fra ”Børns vilkår”, der behandlede mobning, fællesskaber, digital dannelse og trivsel i klasserne. Materialet var tilrettelagt, så det passede til de enkelte trin dvs. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Undervisningsforløbet var af forebyggende karakter.

Ud over denne trivselsdag på Ringsted Ny friskole arbejdes der løbende med at forbedre trivslen blandt elever. I 1.-, 3.- og 6. klasse arbejdes der med et forebyggende trivslesforløb. Disse forløb varetages af AKT-vejlederen i samarbejde med klasselæren.

Desuden bliver der løbende på de ugentlige klassemøder arbejdet med klassens trivsel. Der er ligeledes afsat tid til, at klasselærerne årligt afholder en elevsamtale med hvert enkelt barn. Konklusionen af disse samtaler giver læreren et indblik i, om alle i klassen har det godt og følger sig som en del af fællesskabet. Der tages efterfølgende hånd om eventuelle problematikker.

Til forældremøderne bad vi forældrene bidrage til vores allerede eksisterende trivselspolitik ved at drøfte forældrenes muligheder for at understøtte klassens og dermed også sit eget barns trivsel.

Det viste sig, at meget af det, der blev nævnt, er tiltag, som allerede er i spil. Diverse fælles arrangementer, lejrskoler, fælles klasseoplevelser i naturen, morgensamling, samarbejdsøvelser mm.

Vi lagde op til en drøftelse af forældreansvar, og hvad man gør og kan gøre i klassen for at leve op til at ”alles trivsel er alles ansvar”

Viser der sig problematikker, (hvad vi ser som skole, og hvad elever og forældre fortæller), forsøger vi via dialog mm. at løse disse. Vi benytter også eksterne faglige kompetencer som fx SSP og skolepsykolog, ligesom vi også har gjort brug af ekstern facilitatorkonsulent i en klasse, hvor der var opstået en kultur, som ikke var hensigtsmæssig og medførte, at nogle elever ikke trivedes.

Vi har i år særligt fokus på Fællesskabets betydning for trivslen for den enkelte, og vi forsøger gennem forskellige oplægsholdere og kurser at blive klogere på, hvordan vi som skole kan blive endnu bedre til at arbejde med trivsel i de enkelte klasser.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.