Menu

UMV

Evaluering af UVM - udarbejdet efterår 2021.

 

Hvordan undersøgelsen er udarbejdet.

For at få svar på de spørgsmål, som vores elever fandt relevante i forhold til udarbejdelse af en UMV, var vores intention, at skolens AMR, som på RNF også er tovholder i forhold til UMV for eleverne, i samarbejde med en gruppe af skolens elever, skulle udarbejde et spørgeskema for skolens elever opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Grundet corona lykkedes det dog ikke at få inddraget elevgruppen så meget, som vi kunne ønske.

En voksengruppe udarbejdede spørgsmål ud fra deres kendskab til eleverne og hypoteser om, hvad de syntes var relevant at blive spurgt om.

Spørgsmålene handlede både om de fysiske forhold på skolen, selve undervisningen samt den generelle trivsel (at blive set, hørt, lyttet til og anerkendt) samt tilhørsforhold til klassen og skolen.

 

Hvad viste undersøgelsen?

Generelt er vores elever glade for at gå i skole. De synes, at de får hjælp og støtte fra deres lærere, og at de har gode klassekammerater. Enkelte elever giver udtryk for, at klassefællesskabet en gang imellem kan være under pres. Overordnet føler de sig trygge og anerkendte på skolen.

 

Ud fra elevbesvarelserne har vi valgt at sætte fokus på følgende punkter:

 

 

1.kl til 3.kl

  • Elevmedbestemmelse i undervisningen.
  • Konflikthåndtering eleverne imellem.

 

4.kl til 6.kl

  • Turde give udtryk for egne meninger og holdninger.
  • Elevmedbestemmelse i undervisningen.

 

7.kl til 9.kl

  • Elevmedbestemmelse i undervisningen.

 

Handlingsplan.

Siden undersøgelsen har vi haft fokus på at italesætte de steder, hvor eleverne allerede har indflydelse i forhold til undervisning og andre aktiviteter på skolen.  Lærerne gør sig ekstra umage med at tænke medbestemmelse ind i de undervisningsaktiviteter, hvor det er muligt.

 

Eksempel:

Vi har netop afholdt en emneuge, hvor elevernes ideer var udgangspunkt for de forskellige værksteder og aktiviteter gennem ugen.

Lærerne er generelt mere opmærksomme på elevinddragelse, når der planlægges emneforløb.

 

Vi har tidligere lavet konfliktflikhåndteringskurser for vores 7. klasser. Fremadrettet vil skolens AKT-lærere sammen med klasselærerne også gennemføre forløb i skolens andre klasser.

 

Forudsætningen for at turde at give udtryk for meninger og holdninger er tryghed.

Denne tryghed forsøger vi at skabe i samarbejde med forældrene og styrkelse af et forpligtende fællesskab samt sociale aktiviteter, hvor eleverne på skift har mulighed for at kunne byde ind med det, som netop de er gode til, så eleverne får øje på hinandens styrker.

 

Der arbejdes kontinuerligt med mangfoldighed og rummelighed, således der er plads til at ytre sig og til at fejle.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.