Menu

Matematik

Undervisningsplan for Matematik.

Vi følger UVM Fælles Mål i faget.

 Matematik i Indskolingen:

Når børnene starter i Indskolingen har de mange forudsætninger. De benytter tegning som et middel til beskrivelse, de benytter tal i forbindelse med dagligdags begivenheder, og de kan forstå informationer, der indeholder faglige udtryk. Disse faglige erfaringer bygger de videre på ved at deltage i lege, spil og undersøgelser på skolen. Deres intuitive matematikforståelse bliver dermed gradvist udviklet til matematisk begrebsdannelse. Eleverne benytter forskellige udtryksformer og inddrager sproget, sanserne og kroppen i arbejdet. I videst mulig omfang arbejdes der med konkrete størrelser og aktuelle forhold i børnenes dagligdag.

Vi bruger konkret materialer som f.eks. mælkelåg, tommestokke, positionsterninger, spil, talkort, mønsterbrikker m.m. Ligeledes suppleres der med kopiark, eller lærerproduceret materialer.

 Børnehaveklassen:

Vi træner i at tælle, bl.a. ved at bruge mælkelåg. Går på tal- og cifre-jagt i vores omgivelser. Bruger talkort til talsortering og lægger talslanger. Arbejder med ”gode venner”. Arbejder med regnehistorier. Lærer 10`er remsen ved at bruge kroppen. Spiller forskellige matematikspil, hvor de lærer at veksle 1`ere til 10`ere. Leger købmand.

 1.klasse:

Vi fortsætter den legende og naturlige indlæring, så forståelsen for matematik som en naturlig del af tilværelsen øges. Børnene skal blive fortrolige med titalssystemet, så de kan læse og skrive tallene op til 100. De skal lære at anvende konkret materialer (tommestok og positionsklodser), når de skal regne mindre plus- og minusstykker ud. Børnene skal ligeledes lære at forstå det matematiske sprog, så de forstår udtrykkene: ”lægge sammen”, ”plus”, ”trække fra” og ”minus”.

 2.klasse:

Der arbejdes videre med titalssystemet og i at kunne læse tal i hundrede og tusinde. Der arbejdes videre med plus og minus. Børnene introduceres til minus med 10 overgange samt simple gangestykker og træning af den lille tabel.

 Matematik i Mellemgruppen

I Mellemgruppen er elevernes erfaringer fra skolen, såvel som fra deres egen hverdag, fortsat udgangspunktet for undervisningen. Gennem deres selvstændige medvirken ved opbygningen af de faglige begreber, udvikler eleverne deres forståelse af matematikken. I løbet af mellemtrinnet opnår eleverne erkendelse af, at matematikfaget er et brugbart og alsidigt værktøj til løsning af såvel praktiske som teoretiske problemer. Eleverne skal gennem samarbejdet i klassen erkende fællesskabets betydning for tilegnelsen af faget.

I matematik i 3. til 6. kl. arbejdes der med en vekselvirkning mellem grundbogsarbejde og værkstedsarbejde. Fokus er på, at eleverne får praktiske og undersøgende erfaringer med de faglige matematiske emner.  Der arbejdes med fælles samtaler om de matematiske emner som oplæg til, at eleverne kommer op af stolen og får krop og samarbejde knyttet til deres matematiske læring.

I mellemgruppen har vi forskellige grundbøger og engangsbøger, som bliver brugt til at understøtte de forskellige emner, vi arbejder med sammen med alle de konkrete ting, eleverne er vant til i Indskolingen.

 3. klasse:

Vi øver den lille tabel ved at hoppe tabellerne på talslanger og hinkeruder. Vi arbejder med plus, minus og lidt gange ved brug af positionsklodser samt udvikling af egne metoder. Ved simple optælling af forskellige emner bruger vi koordinatsystem og søjlediagrammer, som derved også trænes. Indenfor geometrien arbejder vi fra at tælle firkanter til at lave gangestykker og kunne regne areal i forskellige figurer.

4. klasse:

Vi øver den lille tabel, gange og division i samarbejde med andre fag, fx skolehaver og hvilken matematik bruger vi derhjemme, når vi handler og laver mad. Indenfor geometrien arbejder vi med kvadrater, trekanter og vinkler. Vi øver os i at tegne i geometriprogrammer på computer og øver os i, hvornår det er relevant at bruge lommeregner

 5. klasse:

De fire regnearter bliver øvet, og metoderne bliver smartere og smartere. Geometrien udvider vi med cirklen, omkreds og Pi. Funktioner og ligninger introduceres og øves. Vi øver procentregning og brøker og arbejder desuden med decimaltal. Eleverne bruger plancher og computer til at fremlægge geometriske figurer, samt udregninger af areal, omkreds. Og vi klipper og former geometrien i julehjerter, Sierpinski trekanten og æsker.

6. klasse:

Vi begynder at regne med decimaltal og brøker, og primtallene introduceres. Vi fortsætter med procentregning og forholdstal, og arbejder med valuta. Geometrien udvides med rumfang og diagonaler. Handelsregning introduceres, og eleverne lærer at beregne rente. Arbejdet med koordinatsystemer udvides. Vi laver regnebøger til yngre elever.

 Matematik i Udskolingen

I Udskolingen arbejdes med videreudvikling af de færdigheder eleverne har tilegnet sig på Indskoling og Mellemtrin. Tilgangen er med fokus på at få en større sikkerhed inden for de matematiske kompetenceområder. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev, og de inddeles på 4 hold ud fra forudsætninger.

Året består af forløb, der træner de forskellige færdigheder inden for de matematiske kompetenceområder – opbrudt af 3-4 projektorienterede forløb med afsæt i innovation og iværksætteri.

Slutmålet for matematik i Udskolingen er, at eleverne har lyst og evne til at anvende matematikkens begreber bredt i deres dagligdag såvel som i uddannelsesmæssige sammenhænge. Endelig forventes det, at de er blevet udstyret med matematik faglige redskaber, der er med til at gøre dem i stand til at forstå, analysere og deltage i den samfundsmæssige debat og den demokratiske proces.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.