Musik

Undervisningsplan for Musik.

Vi ønsker at give vores elever en oplevelse af musik som noget spændende og rart og en opfattelse af, at musik er en naturlig del af livet. Vi vil forsøge at fange eleverne, der hvor de er ved blandt andet at tage udgangspunkt i deres musikerfaringer. Samtidig vil vi udvide deres musikhorisont ved at introducere til ukendte områder. Eleverne skal få en forståelse for dansk og udenlandsk musiktradition også set i historisk perspektiv. Fællesskab er for vores skole en særdeles central værdi, og musik bidrager væsentligt til at understøtte dette. Bl.a. gennem vores daglige morgensang, optræden til jul, teaterforestillinger og forårskoncert.

Vi ser musikoptræden som en mulighed for at lære at kunne og turde stå frem og spille, synge og danse for/ med andre. Vi ønsker, at børnene skal mærke, at de ligesom de ansatte er kulturbærende.

Se link UVM Fælles Mål .

 Indskolingen

Vi arbejder med pulsfornemmelse, så eleverne lærer at følge og holde en puls. Det gør vi gennem instrumentledsagelse til sange, rytmelege, sanglege, rim og remser og danse og bevægelse vi lægger vægt på at alle kan det afrikanske grundtrin.

Vi vil ligeledes styrke elevernes bevidsthed om brug af stemmen, hvilket gøres gennem fællessang, ekkosang, og de opfordres jævnligt til at synge små solistiske passager. Det er vigtigt, at eleverne også får lov at udfolde sig kreativt med stemmens muligheder og improvisationer.

Eleverne præsenteres for forskellige lytteoplevelser med musik.

Mellemtrinnet:

Vi arbejder videre med elevernes pulsfornemmelse, og mere avancerede rytmer og mønstre. Vi synger enkle 2-stemmige sange og udnytter i særdeleshed kanonens muligheder for flerstemmighed. Bevægelse inddrages fortsat i musikken. Dog vil vores hovedfokus være på sammenspil gennem bl.a. stomp, percussion og rytmisk sammenspil. Børnene introduceret til alverdens musik gennem oplevelse, lytning og musikanalyse og skaber derved kulturmødet med resten af verden.

Udskolingen:

Der tilbydes valgfag i musik med afsluttende eksamen efter 8. klasse. Vores elever skal beskæftige sig med skabelse og oplevelse af musik for. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet.  Se UVM Fælles Mål – Valgfag.

Rammer:

I Indskolingen og på Mellemtrinnet har alle klasser 2 ugentlige musiktimer. Desuden inddrages dans, sang og spil i Indskolingens andre fag og i emneuger. Vi har hver dag morgensamling, hvor alle skolens elever og lærere mødes. Her er det sangen, der er det bærende element for dette fællesskab. Vi synger mindst 2 sange og elever har mulighed for at optræde, eller akkompagnere.

Vi tager udgangspunkt i årstiden, morgensange og temaer. Vi tilstræber, at der er sange, der henvender sig både til de yngste elever og til de ældre elever. Vores vision for morgensangen er, at alle får en god start på dagen. Vi ønsker at give vores elever nogle gode musikoplevelser også af mere professionel karakter. Derfor vil der indimellem være skolekoncerter med professionelle musikere.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.