Idræt

Undervisningsplan for Idræt.

– AT ELEVERNE I ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB TILEGNER SIG FÆRDIGHEDER OG KUNDSKABER, DER GIVER MULIGHED FOR BÅDE KROPSLIG OG ALMEN UDVIKLING

Idrætsundervisningen på Ringsted Ny Friskole er baseret på en bred tilgang til ”det at være aktiv” i idrætslig forstand. Idræt handler om at bruge sin krop alsidigt. Eleverne mødes hvor de fysisk og motorisk er og guides herfra gennem praksis og teori. Dette giver dem indsigt i og forståelse for kroppens mangfoldige muligheder og behov.

Målet er, at eleverne får prøvet en masse aktiviteter herunder: atletik, boldspil, musik/bevægelse/udtryk, andre ekspressive aktiviteter i form af lege og rollespil, inde- og udelege samt, at de får afprøvet en bred vifte af gængse færdige spil og idrætter. Et vindue til idrættens verden, hvor processer og færdigheder vægtes ens.

Det tilstræbes, at undervisningen i stor udstrækning foregår udenfor på skolens boldbane, i skoven eller i lokalområdet.

Via. den alsidige idrætsundervisning hjælpes eleverne til her og nu samt på sigt at få interessen for at vælge egen idræt/motionsform i dagligdagen og herigennem opnå en aktiv hverdag. Samtidig med at de ikke er bange for at prøve nye aktiviteter/tage udfordringer op.

Gennem afvekslende undervisning gives mulighed for leg, fordybelse, konkurrence og personlig udvikling, således at idræt bliver en integreret del af skolelivet på Ringsted Ny Friskole.

Som en del af undervisningen kommer eleverne, naturligvis, med idrætstøj og håndklæde. Som en naturlig del af idræt går man i bad efter undervisningen.

Undervisningen i idræt på Ringsted Ny Friskole gør eleverne klar til den afsluttende prøve i faget. Som en del af udskolingens idrætsundervisning tilstræbes det, gennem temaundervisning, at faget åbnes til samfundet omkring os.

Fokusområder for Indskolingen (0.-2. kl.)

 • Almen forståelse for faget; herunder også omklædning og badning.
 • Fællesskab, ansvarlighed, glæde og demokratisk dannelse.
 • Grundlæggende færdigheder: kaste, gribe.
 • Motorisk træning: gå, hinke, hoppe, krybe, kravle, balancer og krydsbevægelser.
 • Slagboldspil.
 • Regellege, herunder at kunne samarbejde om at få et spil til at fungere og at kunne acceptere hinandens idrætsfaglige forskelligheder.
 • Grundtræning på og med redskaber.
 • Rytmisk grundtræning/rytmik.

Fokusområder for Mellemtrinnet  (3.-6. kl.)

 • Almen forståelse for faget; herunder også omklædning og badning.
 • Fællesskab, ansvarlighed og glæde.
 • Grundtræningselementerne: udholdenhed, styrke, bevægelighed, kondition og koordination.
 • Opvarmningens formål.
 • Regelbaserede idrætsaktiviteter, herunder at kunne samarbejde om at få et spil til at fungere og at kunne acceptere hinandens idrætsfaglige forskelligheder.
 • Færdighed: Atletik, fodbold, håndbold… + indsigt i teknik og taktik.
 • Diverse lege… herunder også slagboldspil.
 • Afprøvning af mindre dyrkede aktiviteter såsom frisbeegolf, baseball m.m.
 • Grundtræning på og med redskaber.
 • Rytmisk grundtræning/rytmik.
 • Konkurrence kontra ”for sjov”.
 • Fair play.

Fokusområder for Udskolingen (7.-9. kl.)

For udskolingens vedkommende foregår undervisningen i Ringsted Hallen. Eleverne køres med bus befordret af skolen.

 • Almen forståelse for faget; herunder også omklædning og badning.
 • Fællesskab, ansvarlighed og glæde.
 • Dybere indsigt i begreberne idræt/ bevægelse/ sundhed = livsstil.
 • At eleverne er medskabende; planlægger og gennemfører rammeopgaver.

Den ugentlige idrætsundervisning: Opvarmning, igangsætning af aktiviteter, opfinde og afprøve nye lege, spil o.l.
Arrangementer: Udarbejdelse og afvikling af skolens ”Motionsdag” samt ”Bringstrupskoven”, hvor alle skolens elever og lærere deltager.

 • Opvarmning og træningslære + praktisk teori.
 • Indsigt i virkemidler omkring legende og ekspressive aktiviteter.
 • Diverse lege… herunder også slagboldspil.
 • Generelle idrætslige færdigheder: Atletik, fodbold, håndbold + indsigt i teknik og taktik.
 • Orienteringsløb, , herunder indsigt i, hvordan man færdes i naturen på en hensigtsmæssig måde.
 • Afprøvning af mindre dyrkede aktiviteter såsom Ultimate, kurvebold m.m.
 • Grundtræning på og med redskaber.
 • Rytmisk grundtræning/rytmik.
 • Konkurrenceidræt og motionsidræt.
 • Fair play.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.