Menu

Madkundskab

Undervisningsplan for Madkundskab er under opdatering og en ny udgave vil være klar primo 2020.

Læseplanen følger Undervisningsministeriets fælles mål 2009, men vi lægger særlig vægt på at formålet med undervisningen i madkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv.

Fagets arbejdsmåder og udtryksformer er en integreret del af en række af skolens øvrige emner og fag. Igennem forskellige emner, undervisningsforløb og i madkundskab som p-fag på mellemtrinnet skal eleverne opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets betydning for ressource- og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre.

Indskoling

Krop og spinat

Hvert år har indskolingen, børnehaveklassen, 1. og 2. klasse, en emneuge (20 lektioner), hvor der sættes fokus på sport, sundhed og kost.

 • få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse).

 • sætte navne på almindeligt anvendte råvarer/fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne.

Langt ud i skoven

Under titlen ”Langt ud i skoven” har vi i indskolingen en dag om ugen udeskole. Her lærer eleverne bl.a. om råvarer, fødevareproduktion og laver bål-mad. Desuden er gårdbesøg og dyreskue en del af dette.

 • få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse).

 • sætte navne på almindeligt anvendte råvarer/fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne.

 • opleve med alle sanser, fortolke egne oplevelser, udvikle fantasi og kreativitet og udtrykke sig æstetisk og skabende.

 • arbejde praktisk, eksperimenterende og håndværksmæssigt.

Mellemtrin

Natur og teknik

 • tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet.

 • forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og livskvalitet.

Historie

 • analysere faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner og husarbejde, herunder udviklingen i vareudbud, teknologi og markedsføring, tid, kræfter og ressourcer i hverdagen samt kulturelle og æstetiske aspekter.

 • sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer, historiske perioder og kulturer.

Sundhedsuge

På mellemtrinnet har vi en årlig sundhedsemneuge, hvor vi arbejder med mange af målene fra hjemkundskab.

Udskolingen

Matematik 7. klasse

 • vurdere og planlægge dagskost, måltider og retter ud fra kostanbefalinger og digitale kostberegninger.

Historie

 • få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv.

 • tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre.

Samfundsfag

 • kende til forbrugerens rettigheder og pligter i forhold til indkøb og anvendelse af varer.

Madkundskab

 • redegøre for energibehov og energigivende stoffers, fibres, vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning.

 • redegøre for mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning samt have en forståelse af de almindeligste opbevarings- og konserveringsprincipper.

 • anvende almene hygiejneprincipper ved tilberedning, opbevaring og konservering af fødevarer.

 • tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder.

 • planlægge indkøb og arbejdsproces.

 • eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk.

 • reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider.

 • eksperimentere med ingredienser og metoder med henblik på at få indsigt i fødevarers madtekniske egenskaber.

 • vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab til mærkningsordninger.

 • analysere forskellige fødevaregruppers kvalitet i forhold til smagsmæssige og madtekniske egenskaber, sundhed, miljø, etik og pris.

 • anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask, rengøring, vask og affaldshåndtering.

 • forklare, forstå, anvende, analysere og vurdere viden af fagteoretisk art.

 • kommunikere om og handle i forhold til fagets æstetiske, etiske, praktiske og teoretiske problemstillinger.

Valgfaget madkundskab i udskolingen

Fagplanen for valgfaget hjemkundskab i udskolingen tager udgangspunkt i de generellebestemmelser og retningslinjer, der er beskrevet for hjemkundskab som valgfag i ”Fælles Mål 2009”.

Undervisningen bygger videre på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i det obligatoriske forløb. Herudover arbejder eleverne med mere komplekse opgaver inden for hvert af de fire områder kundskabs- og færdighedsområder samt på tværs af disse.

Fagets indhold relaterer sig i højere grad end i det obligatoriske forløb til aktuelle emner og problemstillinger. Dette giver eleverne mulighed for at anvende deres faglige kundskaber på virkelighedsnære problemstillinger, samt at få øje på fagets muligheder og potentialer i deres nuværende og fremtidige liv.

Årets emner fastlægges i samarbejde mellem lærer og elever, således at elevernes interesseområder og forventninger indgår, samtidig med at der bliver en naturlig progression og sammenhæng i fagets indholdsområder. Eleverne har således en høj grad af medbestemmelse i den konkrete planlægning af undervisningen.

Madkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation til natur, kultur og samfund med henblik på sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre.

Der lægges i faget op til, at eleverne oplever med alle sanser, fortolker egne oplevelser, udvikler fantasi og kreativitet samt udtrykker sig æstetisk og skabende. Der lægges endvidere op til, at eleverne arbejder praktisk, håndværksmæssigt og eksperimenterende, samt at de tilegner sig viden af fagteoretisk art. Arbejdet i faget har som målsætning, at eleverne på denne baggrund bliver i stand til at tage stilling og handle, samt at de forbinder faget med livskvalitet, lyst og glæde.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.