Klassemøde

Undervisningsplan for Klassemøde er under opdatering og en ny udgave vil være klar medio 2021.

 • At skabe basis for god trivsel og rummelighed i fællesskaber med et arbejdsmiljø (med ro, rummelighed, hjælpsomhed, tryghed, fordybelse, kvalitet).
 • Godt og hensigtsmæssigt læringsmiljø. Hvor det ikke er en fejlfinderkultur, men tillid til at turde fejle.  
 • Udgangspunkt i respekt, samarbejde, fællesskab med rettigheder og pligter, ansvar for det gode arbejdsmiljø, tillid, hjælpsomhed, demokratiske processer.
 • Klasseregler, opbygning af gode sunde relationer, fællesskabets værdi for den enkelte og for hele klassen- hele skolen.

At lære eleverne:

 • Refleksion.
 • Multivers (give plads for forskellighed).
 • Forståelse af følelser bag handlinger.
 • At lytte opmærksomt (non- og verbal kommunikation – at tale sammen på en god måde).
 • At undersøge.
 • At forstå.

Organisering af klassemøder:

Der er afsat en ugentlig lektion sammen med klassens klasselærer. Indimellem bruges tiden mere ad hoc, hvis der er problematikker, der kræver dette. En gang om året holder hele skolen en trivselsdag, hvor det overordnede emne er knyttet op på samme formål som klassemøder. Se i øvrigt skolens samlede trivselsplan.

Indskolingen

F.eks.:

Samle på gode gerninger (Orm).

 • Udarbejde fælles klasseregler.
 • Lære om følelser.
 • Udarbejde et godt katalog med gode lege klassen kan lide at lege i frikvartererne.
 • Dagens elev.
 • Spil om klasseregler.
 • Taktil rygmassage (Man mobber ikke den man rør ved).
 • Fællesdanse.

Mellemtrinnet

 • Tjanser .
 • Konflikter/problemer diskuteres, og der findes løsninger.
 • Punkter til elevrådet. Referat fra elevrådsmøder.
 • Orientering og evaluering af emneuger.
 • Lege lege.
 • Venskabsklasser.
 • Nye pladser. Indretning af klasseværelset.
 • Ture ud af huset.
 • Social træning: Sprog, digitale medier, følelser, regler for samvær.
 • Pige- og drengemøder.
 • Rydde op på skolen: Legetøj, skrald.
 • Højtlæsning – fortælling.
 • Mind-set arbejde (Positiv tænkning).

Udskolingen

 • Ad hoc-problematikker.
 • Orientering.
 • Konfliktløsning.
 • Trivsel.
 • Teambuilding.
 • UU-vejledning.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.