Menu

Biologi

Undervisningsplan for Biologi er under opdatering og en ny udgave vil være klar primo 2020.

Formålet med biologiundervisning i udskolingen er at sætte eleverne i stand til at:

 • Kende og beskrive udvalgte organismer, deres livstyringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser.

 • Kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme samt undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen.

 • Redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution.

 • Beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner.

 • Kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed.

 • Beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling.

 • Forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur.

 • Forholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen.

 • Undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighed.

 • Kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder.

 • Genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje deres muligheder og begrænsninger.

 • Forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold.

Vi arbejder dels med traditionel undervisning på de forskellige klassetrin, samt projektforløb, hvor eleverne skal undersøge og samarbejde på tværs af klassetrinende fx i et projekt som ”Den globale pizza”.

Eleverne arbejder meget i grupper og fremlægger emnerne i power points præsentationer, plancher og fremlægger for andre klasser.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.